Nhà đang bán

30 Tính chất
Sắp xếp theo:

Luxury family home

 • Số giường: 4
 • Số bồn tắm: 2
 • Nhà để xe: 1
 • 1200 Sq Ft
 • 670,000  VNĐ
 • 6,500  VNĐSqft

Luxury apartment ocean view

 • Số giường: 4
 • Số bồn tắm: 2
 • Nhà để xe: 1
 • 1200 Sq Ft
 • 899,000  VNĐ
 • 7,600  VNĐsq ft

Gorgeous villa bay view

 • Số giường: 4
 • Số bồn tắm: 2
 • Nhà để xe: 1
 • 1200 Sq Ft
 • 990,000  VNĐ
 • 6,000  VNĐsq ft

Gorgeous villa for sale

 • Số giường: 4
 • Số bồn tắm: 2
 • Nhà để xe: 1
 • 1200 Sq Ft
 • 880,000  VNĐ
 • 6,700  VNĐsq ft

Awesome family home

 • Số giường: 4
 • Số bồn tắm: 2
 • Nhà để xe: 1
 • 1200 Sq Ft
 • 570,000  VNĐ
 • 2,700  VNĐsq ft

Luxury villa with pool

 • Số giường: 4
 • Số bồn tắm: 2
 • Nhà để xe: 1
 • 1200 Sq Ft
 • 990,000  VNĐ
 • 5,400  VNĐsq ft
Đặc sắc

Ample apartment at last floor

 • Số giường: 4
 • Số bồn tắm: 2
 • Nhà để xe: 1
 • 1200 Sq Ft
 • 245,000  VNĐ
 • 1,800  VNĐsq ft
Đặc sắc

luxury home ocean view

 • Số giường: 4
 • Số bồn tắm: 2
 • Nhà để xe: 1
 • 1200 Sq Ft
 • 760,000  VNĐ
 • 3,200  VNĐsq ft

Modern apartment

 • Số giường: 4
 • Số bồn tắm: 2
 • Nhà để xe: 1
 • 1200 Sq Ft
 • 450,000  VNĐ
 • 2,800  VNĐsq ft

Compare listings

So sánh
0916 399 299