Nhà phố trung tâm

30 Tính chất
Sắp xếp theo:

Ample penthouse

 • Số giường: 4
 • Số bồn tắm: 2
 • Nhà để xe: 1
 • 1200 Sq Ft
 • 2,500  VNĐmo

Ample apartment

 • Số giường: 4
 • Số bồn tắm: 2
 • Nhà để xe: 1
 • 1200 Sq Ft
 • 1,900  VNĐmo

Luxury apartment ocean view

 • Số giường: 4
 • Số bồn tắm: 2
 • Nhà để xe: 1
 • 1200 Sq Ft
 • 899,000  VNĐ
 • 7,600  VNĐsq ft

Renovated apartment at last floor

 • Số giường: 4
 • Số bồn tắm: 2
 • Nhà để xe: 1
 • 1200 Sq Ft
 • 2,200  VNĐmo

Comfortable apartment bay view

 • Số giường: 4
 • Số bồn tắm: 2
 • Nhà để xe: 1
 • 1200 Sq Ft
 • 1,900  VNĐmo

Contemporary apartment

 • Số giường: 4
 • Số bồn tắm: 2
 • Nhà để xe: 1
 • 1200 Sq Ft
 • 13,000  VNĐmo

Modern apartment on the bay

 • Số giường: 4
 • Số bồn tắm: 2
 • Nhà để xe: 1
 • 1200 Sq Ft
 • 1,900  VNĐmo
Đặc sắc

Ample apartment at last floor

 • Số giường: 4
 • Số bồn tắm: 2
 • Nhà để xe: 1
 • 1200 Sq Ft
 • 245,000  VNĐ
 • 1,800  VNĐsq ft
Đặc sắc

Penthouse apartment

 • Số giường: 4
 • Số bồn tắm: 2
 • Nhà để xe: 1
 • 1200 Sq Ft
 • 9,000  VNĐmo
Đặc sắc

Compare listings

So sánh
0916 399 299