Mặt bằng cho thuê

11 Tính chất
Sắp xếp theo:

Luxury family home

 • Số giường: 4
 • Số bồn tắm: 2
 • Nhà để xe: 1
 • 1200 Sq Ft
 • 670,000  VNĐ
 • 6,500  VNĐSqft

luxury home ocean view

 • Số giường: 4
 • Số bồn tắm: 2
 • Nhà để xe: 1
 • 1200 Sq Ft
 • 760,000  VNĐ
 • 3,200  VNĐsq ft

Family home

 • Số giường: 4
 • Số bồn tắm: 2
 • Nhà để xe: 1
 • 1200 Sq Ft
 • 11,500  VNĐmo

Comfortable family home

 • Số giường: 4
 • Số bồn tắm: 2
 • Nhà để xe: 1
 • 1200 Sq Ft
 • 550,000  VNĐ
 • 2,300  VNĐsq ft

Luxury family home

 • Số giường: 4
 • Số bồn tắm: 2
 • Nhà để xe: 1
 • 1200 Sq Ft
 • 670,000  VNĐ
 • 6,500  VNĐsq ft

Luxury family home

 • Số giường: 4
 • Số bồn tắm: 2
 • Nhà để xe: 1
 • 1200 Sq Ft
 • 870,000  VNĐ
 • 8,500  VNĐsq ft

Guaranteed modern home

 • Số giường: 4
 • Số bồn tắm: 2
 • Nhà để xe: 1
 • 1200 Sq Ft
 • 590,000  VNĐ
 • 3,500  VNĐsq ft
Đặc sắc

Luxury home for sale

 • Số giường: 4
 • Số bồn tắm: 2
 • Nhà để xe: 1
 • 1200 Sq Ft
 • 459,000  VNĐ
 • 2,560  VNĐsq ft

Amazing home for family

 • Số giường: 4
 • Số bồn tắm: 2
 • Nhà để xe: 1
 • 1200 Sq Ft
 • 890,000  VNĐ
 • 3,690  VNĐsq ft

Compare listings

So sánh
0916 399 299